top of page

Výstava skočila 20.4.2023.

VÝSTAVA ABSTRAKTNÍ MALBY

Tato výstava zahrnuje abstraktní malby tak, jak chronologicky vznikaly jednotlivé série během jednoho roku. V březnu 2022 během absolvování kurzu " Creative visional program" pod vedením amerického  umělce Nicolase Wiltona vznikaly první série a samostatné pokusy abstraktní malby.

Výsledkem kreativního programu byla první série "Vlny", která byla pod vlivem vizuálního stylu amerického učitele.

Pak jsem se soustředila na víc osobní projev, na hledání svého autentického stylu, který mne jako umělkyni oslovuje a přitahuje. Učila jsme se najít své preference, mé oblíbené postupy a techniky. Vznikla první série opravdu autentické tvorby pod názvem " Balvany" .

V podobném časovém horizontu vznikaly série. " Zpátky ke kořenům" , "Textury" a " Bezčasí. Jednak jsme experimentovala s texturami malby, omezenou barevností, ale i mentální náplní obrazu, přesahem do vědomé i nevědomé roviny vnímání a vyjadřování vzpomínek, nálad, pocitů, myšlenek, atd. 

To mě velice zaujalo, zároveň se sebepoznáváním, dostáváním se hlouběji do nevědomé části své podstaty. Toto poznávání prohlubuji studiem tohoto tématu...

Zároveň objevováním výtvarných technik vznikají další série jako jsou: "Monoprints" -" jednotisk".

"Scrab art" - "Škrábaná" technika do nižší vrstvy akrylových barev.

"Spey art" - experimenty se sprejovými barvami na papíře.

"Posters" neboli plakáty vznikají obtiskáváním barevných textur na papír ve větším měřítku. Právě tato technika mě velice oslovuje a chystám se jí více věnovat ve své další tvorbě...

bottom of page